Who is who


Faculteit Algemeen

Kernteam OOR

Het kernteam van OOR is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. Ze brengen alle studentenvertegenwoordigers samen en organiseren een tweewekelijkse vergadering, het OOR-overleg, waarbij er met alle stuvers wordt vergaderd over allerlei zaken. Als je niet weet aan wie je een bepaalde vraag moet stellen, kan je het altijd gerust aan hen vragen of een mail sturen naar

Facultaire POC

Facultaire Werkgroepen

Facultaire Werkgroep Duurzaamheid

De facultaire werkgroep duurzaamheid staat helemaal in teken van meer duurzaamheid aan onze faculteit. Je hebt waarschijnlijk al de campustuinen gezien die overal op onze campus te vinden zijn of misschien heb je wel eens van de verschillende ecoteams aan onze faculteit gehoord? Dat en veel meer wordt hier besproken.

Facultaire Werkgroep Communication & Outreach

De facultaire werkgroep Communication & Outreach is een werkgroep die een paar keer per jaar samen komt waarop dossiers besproken worden die betrekking hebben op de communicatie van de faculteit. Deze communicatie is heel breed te bekijken. Het kan gaan om communicatie met de wetenschapsstudenten, de rest van de universiteit, maar ook met de niet-universitaire wereld, bijvoorbeeld om jongeren warm te maken voor de wetenschap.

Facultaire Werkgroep Diversiteit

De facultaire werkgroep diversiteit houdt zich bezig met het creëren van een inclusieve universiteit op het niveau van onze faculteit. Dit kan gaan van het overlopen van de doorstroomcijfers om deze te evalueren op basis van diversiteitscriteria tot initiatieven om de diversiteit op onze campus in beeld te brengen.

Facultaire Werkgroep Internationalisering

De facultaire werkgroep internationalisering houdt zich bezig met de internationalisering van onze faculteit: het integreren van onze onderwijsprogramma’s in internationale werkingen, het creëren van een internationale omgeving, Erasmus en andere initiatieven en ga zo maar door.

Biologie

POC Biologie

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding biologie en de masteropleidingen biologie/Biology.

Departementsraad Biologie

De departementsraad biologie is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement biologie.

Biochemie en Biotechnologie

POC Biochemie en biotechnologie

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding biochemie en biotechnologie en de masteropleidingen biochemie en biotechnologie en Biophysics, Biochemistry and Biotechnology.

OC Biophysics, Biochemistry and Biotechnology

Deze OC draagt de verantwoordelijkheid voor de masteropleiding Biophysics, Biochemistry and Biotechnology.

Chemie

POC Chemie

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding chemie en de masteropleidingen chemie/Chemistry en Theoretical Chemistry and Computational Modelling.

Departementsraad Chemie

De departementsraad chemie is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement chemie.

Geografie en Toerisme

POC Geografie en Toerisme

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding geografie en de masteropleidingen geografie/Geography, toerisme, Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development en VLIR-ICP Master Sustainable Development.

Departementsraad Aard- en Omgevingswetenschappen

De departementsraad aard- en omgevingswetenschappen is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement aard- en omgevingswetenschappen (waar onder andere de opleidingen Geologie en Geografie onder vallen).

Geologie

POC Geologie

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding geologie en de masteropleidingen geologie/Geology.

Informatica

POC Informatica

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding informatica en de masteropleiding toegepaste informatica.

Departementsraad Computerwetenschappen

De departementsraad computerwetenschappen is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement computerwetenschappen.

Fysica

POC Fysica

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding fysica, de masteropleidingen fysica/Physics, sterrenkunde/Astronomy and Astrophysics en voor de masterna-masteropleidingen Space Studies en medische stralingsfysica.

OC Sterrenkunde

Deze OC draagt de verantwoordelijkheid voor de masteropleidingen sterrenkunde/Astronomy and Astrophysics.

OC Medische stralingsfysica

Deze OC draagt de verantwoordelijkheid voor de masteropleiding en postgraduaat medische stralingsfysica.

Departementsraad Natuurkunde en Sterrenkunde

De departementsraad natuurkunde en sterrenkunde is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement natuurkunde en sterrenkunde.

Wiskunde

POC Wiskunde

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleiding wiskunde en de masteropleidingen wiskunde/Mathematics

Departementsraad Wiskunde

De departementsraad wiskunde is verantwoordelijk voor de geldbesteding, personeelsbeleid en dergelijke zaken binnen het departement wiskunde.

Statistiek

POC Statistiek

Deze POC draagt de verantwoordelijkheid voor de masteropleidingen statistiek/Statistics.

KULAK

POC WIF KULAK

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleidingen wiskunde, informatica en fysica op de campus Kulak.

POC Biochem KULAK

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de bacheloropleidingen biologie en chemie op campus KULAK.

Educatieve Master en lerarenopleiding

POC Educatieve Master Wetenschappen & Technologie

Deze POC draagt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de educatieve master wetenschappen en technologie en de lerarenopleidingen wiskunde, natuurwetenschappen, engineering en technologie.

Digital Humanities

POC Digital Humanities

Deze POC draagt de verantwoordelijkheid voor de masteropleiding Digital Humanities.