Onderwijs algemeen

Your email address will only be used to respond to your question or to reply to your remark.
Onderwerp van de e-mail.

Kernteam OOR

Het kernteam van OOR is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. Ze brengen alle studentenvertegenwoordigers samen en organiseren een tweewekelijkse vergadering, het OOR-overleg, waarbij er met alle stuvers wordt vergaderd over allerlei zaken. Als je niet weet aan wie je een bepaalde vraag moet stellen, kan je het altijd gerust aan hen vragen of een mail sturen naar