Hoe zit studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven in elkaar?

Ben je benieuwd hoe alle zaken omtrent onderwijs aan de universiteit en meer bepaald onze faculteit wordt beslist? Kijk dan zeker even hier!

Studentenvertegenwoordiging op vier niveau's

Op opleidingsniveau vind je de (P)OC's, dit zijn de organen waar opleiding- en vakspecifieke zaken worden besproken zoals de examenvorm, de hoeveelheid leerstof, de hoeveelheid taken, de doelstellingen van de opleiding enzovoort. Hier zetelen uiteraard vele van de studentenvertegenwoordigers om daar het studentenstandpunt te verdedigen.

Op facultair niveau heb je heel wat meer verschillende organen die allemaal instaan voor verschillende aspecten van het universiteitsleven. Op dit niveau komt OOR aan bod: wij vaardigen de studentenvertegenwoordigers binnen al deze organen af en zorgen er zo dus voor dat we op facultair niveau vertegenwoordigd worden. Zo heb je de facultaire POC, die instaat voor onderwijsgerelateerde materie die van belang is voor alle richtingen van de faculteit. Daarnaast heb je het faculteitsbestuur: dit is het bestuur van de faculteit en het heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle zaken die beslist worden binnen onze faculteit. Andere organen zijn dan nog het uitgebreid faculteitsbestuur, de faculteitsraad en de vier facultaire werkgroepen die telkens over één specifiek topic overleggen: duurzaamheid, internationalisering, communication & outreach of diversiteit.

Het groepsniveau is een tussenniveau tussen de universiteit en de faculteit. De universiteit is opgedeeld in drie zogenaamde groepen: de groep wetenschappen en technologie (onze groep), biomedische wetenschappen en humane wetenschappen. Ook op groepsniveau worden er zaken beslist die relevant zijn voor alle faculteiten binnen de groep in het zogenaamd groepsbestuur.

Op universitair niveau heb je een heleboel organen die instaan voor beslissingen die relevant zijn voor heel de universiteit. De twee belangrijkste hier zijn de Academische Raad, het orgaan met de hoogste beslissingsmacht binnen onze universiteit, en de Onderwijsraad, de vergadering die de Academische Raad advies geeft over onderwijsgerelateerde materie. De Studentenraad (Stura) is hier de organisatie die ervoor zorgt dat studenten binnen al deze organen worden vertegenwoordigd. Zij verzamelen de standpunten van alle faculteiten op de Algemene Vergadering van Stura waar OOR het standpunt van de faculteit wetenschappen verdedigt.

Los van deze vier niveau's heb je dan nog de departementsraden en de departementsbesturen. Binnen de departementen worden er zaken beslist over investeringen voor nieuwe gebouwen, het personeelbeleid wordt hier uitgewerkt en alle andere geldzaken worden hier ook besproken. Ook hier is de studentenfractie present!