OOR-overleg

Het OOR-overleg is het tweewekelijks overleg dat door ons wordt georganiseerd om bepaalde standpunten in te nemen en ook om alle studentenvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden een update te geven over de genomen beslissingen van de afgelopen twee weken. Hierdoor is het overleg één van de centrale kenmerken van onze werking. Iedereen is welkom om hier zijn of haar mening te geven over de verschillende onderwijsdossiers die aan bod komen.

"Welke onderwijsdossiers komen nu op het OOR-overleg aan bod?", vraag je je misschien af. Ten eerste bepalen we hier de universitaire standpunten die we meenemen naar de Stura AV, de Studentenraad KU Leuven. Hier vertegenwoordigen we onze faculteit om samen met de studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten standpunten in te nemen. Zodoende zijn de dossiers van Stura heel divers, maar een aantal voorbeelden waar je misschien al van hebt gehoord zijn de volgende:

  • de mijlpaal en nieuwe studievoortgangsmaatregelen
  • de meer algemene coronamaatregelen
  • ijkingsproeven
  • inschrijvingsgelden voor studenten buiten de Europese Unie

Naast de standpunten die worden voorbereidt voor de Stura AV, wordt er ook gezegd wat er is beslist op de facultaire vergaderingen die in de weken voor het OOR-overleg hebben plaatsgevonden. Zo komen hier de updates van onder andere volgende organen:

  • de FPOC die facultaire onderwijsmaterie zoals de goedkeuring van alle programmawijzigingen behandelt
  • het (Uitgebreid) Faculteitsbestuur die meer algemene facultaire materie zoals de infodag behandelt
  • de facultaire werkgroepen (die specifieke materie rond één onderwerp behandelen): Duurzaamheid, Diversiteit, Internationalisering en Communication & Outreach.

Daarnaast is er uiteraard ook plaats voor andere agendapunten die betrekking hebben op onze werking of om zelf een standpunt in te nemen over facultaire onderwijsmaterie die nog niet is voorgekomen op een vergadering. Zo gaat dit bijvoorbeeld over het maken van onze nieuwe site, het doen van een bevraging of het bekijken van een pijnpunt dat facultair aangepakt moet worden.

Praktisch

Het OOR-overleg vindt om de twee weken op woensdag om 20u plaats. Meestal is dit in het Instituut voor Plantkunde en Microbiologie (PLTK) vergaderlokaal 02.44. Door de huidige omstandigheden zijn we uiteraard overgeschakeld op een online platform. Bekijk zeker de evenementen van onze site!

De verslagen van het overleg kan je hier terugvinden.

Overleg

Alle komende overleggen vind je (samen met onze andere evenemten) hier terug.