Voor eerstejaars

Als eerstejaar aan de universiteit komt er in de eerste weken heel veel informatie op je af. Sommige informatie vergeet je en soms kan het allemaal wat veel worden, maar geen nood! Deze pagina dient net om ervoor te zorgen dat je mee bent met alles dat je moet weten en herhaalt de belangrijkste begrippen die nodig zijn om je carrière aan de KU Leuven succesvol af te leggen. Ook voor sommige ouderejaars kan deze pagina nuttige informatie bevatten, als je eventueel iets vergeten bent.

Wat moet ik doen voor de start van het academiejaar?

Voor de start van het academiejaar moet je je uiteraard inschrijven voor een opleiding. Het is mogelijk om je na de start van het academiejaar in te schrijven, moest je nog twijfelen over je studiekeuze, maar dat is zeer sterk af te raden en dan heb je ook niet het recht om naar alle lessen en dergelijke te gaan. Ook zal je dan nog niet op het online platform genaamd Toledo kunnen. Naast je inschrijving, moet je echter niet veel doen. Het enige dat je zeker ver voor de start moet doen, is eventueel zoeken naar een kot als je dit nodig hebt en eventuele instructies opvolgen die duidelijk via mail of bij de inschrijvingen worden meegegeven. Je moet nog geen boeken aankopen en nog niet kijken welke vakken je exact moet opnemen. Wat je eventueel wel kan doen, is kijken of de studentenvereniging die je vertegenwoordigt een kennismakingsweekend organiseert. Dit is een weekend voor de start van het academiejaar waarbij je al kennis kan maken met je jaargenoten. Voor de verschillende bachelors gaat het hier om de volgende kringen:

 • Bachelor Wiskunde, Fysica, Informatica of TWIN: Wina
 • Bachelor Chemie of Biochemie en Biotechnologie: Chemika
 • Bachelor Biologie: Bios
 • Bachelor Geologie: Geos
 • Bachelor Geografie: Merkator
 • KULAK: Presidium Hyperion (voor academiejaar 20-21)

Daarnaast rest je nog maar één ding: opdagen op je eerste dag, de zogenaamde Startersdagen. Hier zal je alle informatie krijgen die je nodig hebt om te starten aan je leven als student.

Wat moet ik onthouden van de eerste weken?

In die eerste week/weken krijg je veel informatie over waar je moet zijn, hoe het leven aan de universiteit werkt, welke taken en testen je staan te wachten tijdens het eerste semester enzovoort. Wat hier volgt is een lijst van de belangrijkste praktische zaken die ook nog de komende jaren interessant kunnen zijn om te onthouden. Het gaat hier vooral om een aantal begrippen die wel nuttig zijn. Het belangrijkste advies dat we hier kunnen meegeven is heel simpel: als je iets niet meer weet, vraag het dan aan een ouderejaar, een studentenvertegenwoordiger of je studieloopbaanbegeleider.

ISP/IER

Het ISP, of individueel studieprogramma, is een applicatie die je terug kan vinden onder KU Loket in Toledo. In het ISP vul je de vakken in die je dit jaar zal opnemen. Als je een vak niet aanduidt in deze applicatie betekent dit dus dat je het vak niet meedoet. De deadline voor het invullen van je ISP is de derde woensdag van het semester. In het eerste semester kan je ook al je vakken aanduiden voor het tweede semester en dit al indienen. Enkel als je in het tweede semester nog aanpassingen hieraan wil doen, moet je je ISP nog eens indienen, anders moet je dit niet meer doen. Voor eerstejaars wordt er tijdens de eerste week van het academiejaar infosessies voorzien om hun ISP in te vullen. Ouderejaars moeten dit zelf regelen, maar kunnen hiervoor steeds een afspraak maken bij de studieloopbaanbegeleider. Via deze link kan je je studieloopbaanbegeleider vinden en er een afspraak mee maken. Voor meer informatie over je ISP (inclusief een handleiding) kan je hier terecht.

Het IER, of individueel examenrooster, is ook een applicatie die je kan terugvinden onder KU Loket in Toledo. Met deze toepassing leg je je examenmomenten vast. In het IER kan je je examenrooster op elk moment bekijken. Ook kan je tot de derde woensdag van het semester je examenrooster aanpassen naar hoe je dit het liefst zou willen. Meer informatie over het IER (inclusief een handleiding) kan je hier vinden. Is het niet mogelijk om een conflictvrij examenrooster samen te stellen? Contacteer dan zeker je examenombuds, deze persoon kan je dan verder helpen. Via deze link kan je je examenombuds vinden en er een afspraak mee maken.

ECTS-fiche

Elk vak heeft zijn eigen ECTS-fiche. Dit is een document dat beschrijft hoe het vak eruitziet, wie het geeft, wat de examenvorm is enzovoort. Een docent mag niet van zijn ECTS-fiche afwijken! De fiche geeft daardoor zekerheid voor jou als student zodat je weet waar je aan begint bij het opnemen van het vak.
Op deze fiche staat informatie over de te kennen leerstof, de manier van examineren en of er al dan niet tussentijdse testen/taken op punten zijn. Als er niets staat in een ECTS-fiche over een tussentijdse test die op punten staat, dan mag er ook geen gegeven worden. Als de fiche zegt dat er enkel meerkeuzevragen op het examen komen, mogen er geen open vragen op het examen komen. In deze ECTS-fiche staat ook informatie over de herkansing. Als je professor aangeeft dat het niet mogelijk is om te herkansen voor een bepaald onderdeel van het vak, maar daar staat niets van in de ECTS-fiche, dan mag je dat onderdeel wel degelijk herkansen en moet de professor hier een herkansingsmoment voor voorzien. Als je professor dus een ECTS-fiche tegenspreekt, heeft de ECTS-fiche steeds gelijk!

Naast al bovenstaande informatie, moeten ook de volgende zaken vermeld worden in een ECTS-fiche (indien dat van toepassing is):

 • de examenvorm (mondeling/schriftelijk/...)
 • de verrekening van resultaten van tussentijdse toetsen
 • de weging van eventuele onderdelen
 • de gevolgen van het niet voldoen aan bepaalde voorwaarden
 • de gevolgen van het niet deelnemen aan een onderdeel van het examen
 • sanctie bij het niet voldoen aan deadlines
 • gevolgen van het niet‐naleven van stageverplichtingen
 • als het examen geen voorbereidingstijd geeft, moet dit er ook op staan.

De ECTS-fiche voor een vak kan je vinden door naar de Toledo pagina te gaan. Daar vind je steeds een link naar de ECTS-fiche van het vak.

Examens, testen en taken

Examens vormen waarschijnlijk de meest stressvole periode in het jaar voor studenten. Het is een periode waarin veel geleerd wordt en er waarschijnlijk niet veel tijd voor ontspanning is. Het zou hier te ver leiden om allerlei tips&tricks te geven over hoe je moet omgaan met deze periode. Bovendien zouden al deze tips zeer individueel zijn en nooit voor iedereen kunnen gelden. Als je je niet zeker voelt over deze periode en wat extra tips en dergelijk wilt, kan je deze altijd vragen aan ouderejaars :)

Daarnaast zijn er nog drie zaken die nuttig zijn om mee te geven voor het examen/testen/taken. Eerst en vooral moet een professor steeds zijn ECTS-fiche volgen (bij je vak op Toledo staat er normaal gezien een tabje met “ECTS-fiche” waar je deze kan terugvinden). Voor meer informatie over de ECTS-fiche kan je de paragraaf hierboven lezen.

Ook heb je altijd recht op een feedbackmoment. Je docent moet op Toledo aankondigen wanneer er een individueel/collectief feedbackmoment van het examen zal plaatsvinden. Dit moment moet ten laatste 7 kalenderdagen na de bekendmaking van je examenresultaten plaatsvinden. Heeft je docent hierover geen informatie gegeven op Toledo? Stuur hem of haar dan zeker een mailtje om ernaar te vragen!

Ben je daarnaast niet zeker of jouw aanwezigheid wel goed zal worden genoteerd bij een examen of wil je daar geen risico mee lopen? Dan kan je onder KU Loket naar je IER gaan en daar vind je de zogenaamde “examenkaart”. Als je deze afdrukt en meeneemt naar je examen, moeten de daar aanwezige begeleiders deze handtekenen zodat je dat weer kan meenemen en steeds een bewijs op zak hebt dat je wel degelijk naar je examen bent gegaan!

Studiepunten en leerkrediet

Studiepunten worden gebruikt om de studieomvang weer te geven van een bepaald opleidingsonderdeel. Eén studiepunt staat zo voor ongeveer 25 tot 30 uur werk. Zoals je ongetwijfeld wel weet, bestaat een semester normaal gezien uit 30 studiepunten. Als het semester (inclusief examens, exclusief herexamens) dus ongeveer 19 weken telt, dan komt dit overeen met ongeveer 40 uur werk per week. Het leerkrediet geeft weer hoeveel studiepunten je nog mag opnemen: een student begint met 140 studiepunten aan leerkrediet. Elke keer dat je een vak opneemt, gaat het aantal studiepunten van dat vak uit je leerkrediet. Als je het vak slaagt, dan krijg je je krediet terug. Als je niet slaagt, dan niet. Bovendien verdien je je eerste 60 studiepunten die je slaagt, dubbel terug. Hierdoor kan je op een gegeven moment maximaal 200 studiepunten aan leerkrediet hebben. Je kan je eigen leerkrediet vinden in KU Loket: bij “studievoortgangsdossier” bevindt er zich een tabje leerkrediet waar je dit kan bekijken. Als je leerkrediet op is, of je wil meer studiepunten opnemen dan je leerkrediet toestaat, kan je inschrijving geweigerd worden of kan het inschrijvingsgeld dat wordt gevraagd verhoogd worden.

CSE

CSE of Cumulatieve Studie-efficientie geeft weer hoeveel studiepunten je slaagt ten opzichte van het aantal studiepunten dat je in totaal opneemt. Als je in je eerste jaar bijvoorbeeld 60 studiepunten opneemt en 45 studiepunten terugverdient door voor het vak te slagen (eventueel na de herexamens), heb je een CSE van 75%. CSE is cumulatief, wat gewoon wil zeggen dat het aantal studiepunten dat je ooit hebt opgenomen ten opzichte van het aantal geslaagde studiepunten wordt bekeken, niet enkel de studiepunten van afgelopen jaar. Het werkt wel slechts per opleiding: als je aan een nieuwe opleiding begint, reset je je CSE.

Studievoortgangsmaatregelen: 30% CSE en 50% CSE regels

Om ervoor te zorgen dat studenten niet te lang één richting blijft volgen zonder succes, zijn er de zogenaamde studievoortgangsmaatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat als je niet aan bepaalde eisen voldoet, je je niet meer kan inschrijven voor de opleiding of aan de KU Leuven. Momenteel zijn er drie studievoortgangsmaatregelen: de 30% CSE regel, de 50% CSE regel en weigering om een vak vier keer op te nemen.

De 30% CSE regel geldt voor startende studenten die meer dan 120 studiepunten van hun diploma verwijderd zijn. Als je minder dan 30% CSE haalt, zal je je voor 1 jaar niet kunnen inschrijven aan je huidige opleiding. Meer info over de exacte voorwaarden en regels vind je hier.

De 50% CSE regel geldt ook voor startende studenten die meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van hun diploma. Als je twee jaar op rij minder dan 50% CSE haalt, zal je je één jaar niet meer kunnen inschrijven voor een opleiding aan de KU Leuven. Meer info over de exacte voorwaarden en regels vind je hier.

Tolerantie

In een bachelor-, schakel of voorbereidingsprogramma krijg je 10% van het totaal aantal studiepunten dat je moet opnemen voor dat programma als zogenaamd tolerantiekrediet. Voor een bacheloropleiding van 180 studiepunten heb je dus een krediet van 18 studiepunten. Dit krediet kan je inzetten om vakken te tolereren: als je niet slaagt voor een vak, kan je je krediet inzetten zodat je dat vak niet meer hoeft te volgen. Het aantal studiepunten dat het vak telt, gaat dan van je tolerantiekrediet af. Er zijn wel een aantal voorwaarden om je krediet te mogen inzetten:

 • je hebt een CSE van minstens 50%
 • je onvoldoende betreft een 8/20 of 9/20
 • je hebt voldoende resterend tolerantiekrediet

Als je een vak tolereert, blijft dit vak als "niet-geslaagd" staan. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor je CSE en je leerkrediet. Voor meer informatie over tolerantie, kan je altijd hier terecht.

Tips & Tricks

Oriëntatie

Je in die eerste weken oriënteren op de campus kan soms een hele klus zijn. Weet je niet waar een bepaalde blok ligt? Ga dan zeker eens kijken naar de kaart van Campus Arenberg die je bij de ingang op de campus vindt (vlakbij de Acco en nog voor je het grote grasveld opstapt). Of je kan uiteraard ook gewoon kijken naar het kaartje hierbeneden ;)

arenbergIII.jpg

Zelfs als je weet dat je in blok C moet zijn, zijn er nog twee verschillende ingangen, hoe onthoudt je welke ingang je moet gebruiken? Wel, aula B en D vind je aan de voorkant waar De Bus rijdt. Aula A, C en E vind je aan de AChtErkant. Ook de computerlokalen vind je aan de achterkant.

Online lessen volgen

Het coronacirus zal ook in het academiejaar 20-21 nog van belang zijn. Hoewel er ook weer offline lessn zullen zijn, zullen een aantal lessen nog online gegeven worden. Hoe pak je dit het best aan? Net zoals bij de examens is er geen uniforme aanpak die voor iedereen werkt. Sommigen werken graag alleen, bekijken hun lessen op hun eigen tempo en raken zo verder. Anderen hebben dan weer veel nood aan structuur en bekijken hun lessen liefst op het moment dat ze ook daadwerkelijk zijn ingepland. Afspreken met vrienden om bepaalde oefeningen op te lossen kan dan ook altijd helpen. Velen hebben nood aan wat sociaal contact en spreken daarom af met hun vrienden. Wat werkt het best voor jou, zal je zelf een beetje moeten uitzoeken. Als je niet zeker weet hoe je dat allemaal het beste aanpakt, kan je altijd tips aan een oudere jaar of de studieloopbaanbegeleider/ombuds vragen. Ook kan je eens een kijkje nemen op de site van de faculteit over leren op afstand.